Monitoring

Monitoring houdt in dat over een bepaalde periode gegevens worden verzameld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan temperatuur of het aantal exemplaren van een beschermde soort.

Bij alle mitigerende maatregelen die MIECON uitvoert, wordt een vorm van monitoring toegepast. De meest eenvoudige vorm van monitoring die wij toepassen is het monitoren van de abiotische gegevens voorafgaand aan en tijdens uit te voeren werkzaamheden. Deze vorm wordt uitgevoerd met behulp van draadloze dataloggers.

Een andere vorm van monitoring is het ter plaatse onderzoeken of de maatregelen effect hebben gehad. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gericht onderzoek of door gebruik te maken van apparatuur zoals fotovallen. In sommige gevallen zal de monitoring gedurende enkele jaren worden uitgevoerd.