Overmitigatie

Overmitigatie is een term die wij gebruiken voor het opstellen en uitvoeren van mitigerende maatregelen op basis van een verkennend Flora- en faunaonderzoek. Omdat een soortgerichte, specifieke onderzoeken bij overmitigatie ontbreken, is niet exact bekend waarvoor gemitigeerd moet worden. Daarom wordt alles uit de kast gehaald om de grootst mogelijke populatie van alle mogelijk voorkomende en beschermde soorten te behouden. Dat betekent veel werk maar ook heel veel tijdwinst. Tot meer dan een jaar tijdwinst zelfs!!!

Door aanwezigheid van een soort als uitgangspunt te nemen en te mitigeren voor de grootst mogelijke populatie in het meest kwetsbare stadium, wordt iedere mogelijke uitkomst van een nader onderzoek ondervangen. Bovendien kan een nader onderzoek averechts werken voor beschermde soorten. Als een soort namelijk niet wordt aangetroffen tijdens een nader onderzoek, worden er vrijwel nooit voorzieningen voor deze soort getroffen. Bij overmitigatie worden ALTIJD maatregelen getroffen, ook permanente voorzieningen in de gebruiksfase.

Kortom, overmitigatie heeft twee grote voordelen:

1. Het levert u veel tijdwinst op.
2. Voor beschermde soorten blijft het plangebied geschikt, ook als een nader onderzoek geen aanwezigheid zou hebben aangetoond. Hierdoor kunnen beschermde soorten zich ook in de toekomst vestigen en zodoende hun areaal uitbreiden.

Voorbeelden van overmitigatie vindt u hieronder:

Overmitigatie Wijk bij duurstede

Overmitigatie vleermuizen

Overmitigatie West-Brabant

Overmitigatie Noord-Drenthe