Project Overmitigatie Noord-Drenthe

Om een nieuwe school te kunnen realiseren, is een quickscan uitgevoerd door derden. Hieruit kwam naar voren dat beschermde soorten in het plangebied voor kunnen komen zoals steenmarter, gierzwaluw, huismussen en vleermuizen. Om van start te kunnen gaan wordt overmitigatie toegepast in combinatie met regulier onderzoek. De nieuwbouw zal worden voorzien van een groot aantal voorzieningen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Zodra het nieuwe onderzoeksseizoen aanbreekt, worden de resterende panden onderzocht op aanwezigheid van bovengenoemde soorten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, worden de voorzieningen in de nieuwbouw mogelijk aangepast.

Ter voorbereiding van de sloop van een deel van de school is een noodunit geplaatst. Omdat het te slopen deel mogelijk vleermuizen kan herbergen is overmitigatie toegepast. Op de noodunit is een tijdelijke voorziening geplaatst voor vleermuizen. Hierin kan een groot aantal vleermuizen een verblijfplaats in vinden. De voorziening is ook geschikt als winterverblijfplaats omdat deze is uitgerust met actieve thermoregulering. Hierdoor blijft de temperatuur hoog genoeg voor vleermuizen.

Omdat de voorziening zwaarder is dan de noodunit kan dragen, rust deze op steigerdelen en slechts voor een klein deel op het dak van de noodunit. Om vandalisme te voorkomen zijn de steigerdelen met een mantel uitgevoerd waardoor opklimmen wordt bemoeilijkt.

De gehele voorziening is uitgevoerd met een steenachtig oppervlak. De invliegopeningen zijn identiek aan de bestaande bouwvorm.