Project Overmitigatie Vleermuizen West-Brabant

Bij een schoolgebouw in het westen van Brabant bestond een verhoogd risico op vernieling en brandstichting. Omdat dit ook een verhoogd risico voor de mogelijk aanwezige vleermuizen met zich meebracht, is gekozen voor overmitigatie. Een actief gereguleerde vleermuistoren met een vierdubbele spouwruimte van steen biedt ruimte aan enkele honderden vleermuizen. Het geheel wordt actief vorstvrij gehouden.