Project overmitigatie Wijk bij Duurstede

In WIjk bij Duurstede wordt een herstructurering uitgevoerd. De tijd ontbreekt om voor het gehele plangebied een nader onderzoek uit te voeren. Om tijdig te kunnen starten wordt voor een klein deel van het plangebied overmitigatie toegepast. Hierdoor profiteren vleermuizen, huismussen en gierzwaluwenvan de plannen, ook al zou een nader onderzoek misschien wel hebben uitgewezen dat de dieren er niet zitten. Nu zijn tijdelijke voorzieningen aangebracht om de bouwperiode te overbruggen. De nieuwbouw wordt ook van nieuwe verblijfplaatsen voorzien. Zodoende blijft het plangebied ook in de toekomst geschikt voor deze soorten.