Project Schildersbuurt

Bij een grootschalig renovatieproject in Maarssendorp worden mitigerende maatregelen genomen voor vleermuizen en huismussen.

MIECON stelt hiervoor een ecologisch werkprotocol  op en verzorgt gedurende twee jaar de monitoring van de genomen maatregelen. Door de effectiviteit van mitigerende maatregelen te monitoren wordt waardevolle informatie verzameld en kunnen eventueel nog aanvullende maatregelen worden genomen.