Project vissen Vlaardingen

Bij een bouwproject in Vlaardingen werden woningen gebouwd naast een watergang. Doordat de watergang ook werd aangetast en hier bittervoorn en kleine modderkruiper voor konden komen, is een positieve afwijzing afgegeven. Op basis van deze positieve afwijzing heeft MIECON het werkgebied vrij gemaakt van vissen. Door een praktische aanpak kon het karwei binnen een week worden afgerond.


Het plaatsen van het scherm. De palen zijn geplaatst.


Na het leegvissen is de ruimte tussen de oever en het scherm opgevuld met grond. Vele duizenden kikkerlarven, watermacrofauna en een groot aantal vissen zijn uit het werkgebied verwijderd. Op de meeste plaatsen is de rietkraag verplaatst tot buiten het scherm. Dit vergt extra werk maar geeft het beste resultaat.