Project Vleermuizen in Amsterdam

Bij een grootschalige renovatie in Amsterdam is het niet mogelijk gebleken om een volledig nader onderzoek uit te voeren. Gelukkig bleek dat ook niet nodig omdat de mogelijkheden voor beschermde soorten beperkt zijn.

Bij dit project voert MIECON de mitigerende maatregelen uit. Voor verschillende vogelsoorten worden zowel tijdelijke voorzieningen geplaatst als permanente inbouwvoorzieningen. Voor vleermuizen worden grote vleermuiskasten geplaatst op bebouwing die intact wordt gelaten. Tijdens de renovatie worden voorzieningen aangebracht voor mussen, gierwaluwen en vleermuizen. Al met al gaan de soorten er dus op vooruit.

De kasten zijn erg groot en worden actief op temperatuur gehouden. Zo wordt het nooit kouder in de kast dan in een spouwmuur. Vanwege de grootte van de kasten en de hoogte waarop ze zijn geplaatst, was de inzet van hoogwerker noodzakelijk.