Project WUR

Wageningen Universiteit voert in samenwerking met het RIVM in een bos een onderzoek uit naar de invloed van de muizendichtheid op de besmettingsgraad van teken. Teken brengen de ziekte van Lyme over en gebruiken ook muizen als tussengastheer. De muizen kunnen de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt verder verspreiden. In dit onderzoek wordt met drie behandelingen gewerkt. Bij 1 van de behandelingen worden muizen weggevangen uit een plot van 50 x 50 m. Hiervoor is een scherm geplaatst dat muizen tegenhoudt. Ook de overige plots zijn voorzien van een scherm maar hier kunnen de muizen onderdoor. Deze schermen moeten ervoor zorgen dat plots evenveel worden beinvloed.

De moeilijkheid lag in het ruige terrein, de wens om zo min mogelijk schade aan te richten en ook nog snel te werken. Uiteindelijk is dat allemaal gelukt.