Project Rhederhof

Woningcorporatie Portaal heeft plannen om op het voormalige Landgoed Rhederhof het oude verzorgingshuis te slopen en woningbouw daarvoor in de plaats te realiseren. De woningen worden verdiept aangelegd en met veel aandacht voor de natuur.

Conform de ontheffing die is afgegeven voor dit project voert MIECON mitigerende maatregelen uit voor gierzwaluw, huismus, das, hazelworm en gewone dwergvleermuis. In aanvulling op de ontheffing wordt de effectiviteit van de uitgevoerde werkzaamheden nauwlettend in de gaten gehouden met behulp van draadloze sensoren om te zien in hoeverre de maatregelen een effect hebben en of er dus extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Inmiddels zijn voorzieningen aangelegd voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Het pand is eind april ongeschikt gemaakt voor vleermuizen.