project RWZI Horstermeer

Om te voldoen aan de strengere eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water, wordt de rioolwaterzuivering Horstermeer uitgebreid. Ter plaatse van de werkzaamheden komen rugstreeppadden voor.

MIECON heeft een tijdelijk scherm geplaatst dat voorkomt dat rugstreeppadden het werkgebied koloniseren. Voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden worden alle padden in het terrein weggevangen en op een geschikte plek op het terrein weer vrijgelaten. Om het gebied ook voor de toekomst geschikt te houden, heeft MIECON overwinteringsplaatsen aangelegd.

Het scherm wordt in de loop van de tijd aangepast aan de wensen van de aannemer. Zo zijn in een later stadium twee poorten aangebracht waardoor het werkverkeer geen hinder ondervindt van het scherm en is het scherm op twee plaatsen verplaatst op verzoek van de aannemer.


600 meter scherm is in anderhalve dag geplaatst. Het scherm zal blijven staan totdat alle graafwerkzaamheden zijn afgerond en rugstreeppadden geen gevaar meer lopen op het bouwterrein.