X
  • Geen producten in de lijst

Gierzwaluw Stapelkast

De stapelkasten ter mitigatie voor gierzwaluw betreffen 5 tijdelijke gierzwaluwkasten van het type Gierzwaluwnestkast nr. 17B van Schwegler die in een bekisting gestapeld zijn. De gierzwaluwkasten voldoen aan het Kennisdocument Gierzwaluw. De stapelkasten kunnen worden opgehangen door middel van contragewicht op het dak of permanent worden bevestigd in een muur. Vanwege het type materiaal kan de gierzwaluw stapelkast worden ingezet als tijdelijke en definitieve mitigatie.

Scroll naar boven