X
  • Geen producten in de lijst

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

De Specialist in mitigatie!

MIECON is de specialist in mitigatie, omdat wij de schakel zijn bij ecologische, landschappelijke en bouwkundige functionaliteit bij ruimtelijke ingrepen Wij voeren dit werk uit met een team van ecologen en bouwkundigen en een passie voor de natuur. MIECON is een commercieel bedrijf dat ter bescherming van de natuur op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis toepasbare mitigerende oplossingen biedt aan:

  • woningbouwcoöperaties en overheden
  • projectontwikkelaars, aannemers en architecten
  • natuurorganisaties en onderzoeksinstituten
  • adviesbureaus
  • particulieren

Hierdoor zijn de werkzaamheden van MIECON zijn zeer divers en toepasbaar voor alle soorten in Nederland. 

Directeur Wim van den Heuvel naast een huismustil die gebouwd is door MIECON.

Het team

MIECON bestaat uit een team van ecologen en bouwkundigen, allemaal met een passie voor de natuur. Alle medewerkers worden intern opgeleid om te voldoen aan de standaarden die MIECON stelt aan de uitvoering van de werkzaamheden. Het team bestaat uit vaste krachten en een flexibele schil. De flexibele schil zorgt ervoor dat tijdens seizoenswerk en piekdrukte alle werkzaamheden tot een goed einde gebracht kunnen worden. Daarnaast werkt MIECON met vaste leveranciers en samenwerkingspartners. Zo draagt MIECON zijn steentje bij aan de natuurbescherming in Nederland en over de grens.

MIECON is geen lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), maar voldoet wel aan de definitie van ecologisch deskundige op het gebied van beschermde soorten. Tevens volgt MIECON, indien van toepassing, de onderzoeksprotocollen van de NGB.

Directeur Wim van den Heuvel met een vleermuis, tijdens de uitvoering van MIECON werkzaamheden.

Directeur Wim van den Heuvel

Contact gegevens

MIECON B.V. is te bereiken via de onderstaande contactgegevens:

Email:
Telefoonnummer:
Bezoekersadres:
Postadres:
Kvk:
BTW:

info@miecon.nl
06-14425177
Tweehuizerweg 2, 5363 SH Velp
Postbus 71, 5360 AB Grave
09219767
NL8222.32.480.B01

Ons werkgebied

MIECON maakt geen onderscheid tussen werken in de stad, in het buitengebied of langs (water)wegen. Overal waar natuurbescherming en mitigatie aan de orde is, kan MIECON worden ingeschakeld. Voor iedere uitdaging is een oplossing en wordt gezocht naar de juiste balans tussen bouwkundige voorwaarden, ecologische functionaliteit voor de soorten en het uiterlijk van de voorzieningen. Vanwege de jarenlange ervaring heeft MIECON voor de meeste vraagstukken wel een oplossing bedacht.

MIECON is gevestigd in Grave, Noord-Brabant, maar opereert landelijk. We voeren projecten uit in heel Nederland en een enkele keer ook over de grens. MIECON maakt geen onderscheid tussen werken in de stad, in het buitengebied of langs (water)wegen. Overal waar natuurbescherming en mitigatie aan de orde is, kan MIECON worden ingeschakeld.

Geschiedenis

MIECON, de specialist in mitigatie, is opgericht 2010. Het doel: de natuur beschermen door op basis van ecologisch onderzoek en veldkennis toepasbare oplossingen te bieden binnen bestaande ontwikkelingsprojecten. MIECON is dan ook de afkorting voor MItigatie ECologisch Onderzoek Nederland. Het bedrijf is uit nood geboren, omdat onder de Flora en faunawet veel maatregelen werden getroffen ter bescherming van de natuur die slecht of zonder de juiste ecologische kennis werden uitgevoerd. Hierdoor werden er meer dieren en planten geschaad dan dat ze werden beschermd. Sindsdien zijn de werkzaamheden van MIECON geëvolueerd en aangepast aan de ontwikkelingen binnen het werkveld.

Tevens is de ervaring uit de praktijk dat de uitvoerder en ecoloog niet dezelfde taal spreken. Het gevolg, mitigerende maatregelen worden ingewikkeld bevonden, niet goed toegepast of zijn moeilijk uit te voeren. MIECON wil graag de natuurbescherming en uitvoerder dichter bij elkaar brengen, zodat de kwetsbare natuur daadwerkelijk wordt beschermd en natuurbescherming gemakkelijk wordt.

MIECON is opgericht door een bouwkundige met grote passie voor de natuur, de heer Wim van den Heuvel, en ecoloog, de heer Frans Kuenen. Doordat MIECON zowel de bouwkundige kennis als ecologische kennis in huis heeft, kunnen onze professionals de vertaalslag maken tussen uitvoerder en ecoloog. Daarbij biedt deze combinatie van kennis kansen voor het ontwikkelen van toepasbare en ecologisch onderbouwde oplossingen.

Sinds juni 2022 heeft de heer Frans Kuenen afscheid genomen van MIECON en hebben andere ecologen zijn plaats in het bedrijf overgenomen. MIECON staat nu onder leiding van directeur Wim van den Heuvel. MIECON B.V. verzoekt iedere klant, samenwerkingspartner en leverancier de contactgegevens te actualiseren naar de bovenstaande gegevens.

Scroll naar boven