X
  • Geen producten in de lijst

Producten

Logo van mitigatie. Ecologische en bouwkundige informatie producten​ MIECON, wetgeving en beleid mitigerende maatregelen, Ecologisch en bouwkundig onderbouwde mitigatie

Producten

Ecologisch en bouwkundig onderbouwde mitigatie

MIECON heeft ecologische deskundigheid over de ecologie en mitigatie van een grote diversiteit aan soortgroepen. Wij bieden daarom een diversiteit aan ecologisch en bouwkundig onderbouwde mitigatie die invulling geven aan de ecologie van alle beschermde en zorgplicht soorten. Ook kunnen onze ecologisch en bouwkundig onderbouwde mitigatie bij iedere ontwikkeling worden toegepast. Meer informatie over onze hoofdproducten is te vinden in het linker menu. De meest verkochte ‘standaard’ producten van MIECON zijn verkrijgbaar in onze webshop.

Vanwege onze een uitgebreide bouwkundige en ecologische kennis is geen vraagstuk te ingewikkeld. MIECON levert daarom ook maatwerk producten. Veel van onze producten worden gecombineerd geleverd met onze dienstverlening.

Standaard mitigatie producten VS MIECON mitigatie producten

MIECON maakt gebruik van een combinatie van standaard mitigatie producten van andere leveranciers en eigen mitigatie producten. Standaard mitigatie producten betreffen bijvoorbeeld vleermuis-, huismus- en gierzwaluwkasten van hout of houtbeton in diverse maten van Vivara Pro en Veldshop. Deze standaard mitigatie producten zijn vaak goedkoper, maar ook minder duurzaam of minder breed inzetbaar. MIECON eigen mitigatieproducten zijn vaak wat duurder, maar wel duurzaam en breed inzetbaar. Daarbij kunnen alle producten aangepast worden naar de wensen en mogelijkheden van de klant en binnen het project. Afhankelijk van het doel van de mitigatie en de eisen waaraan de mitigatie moet voldoen, kiest MIECON tussen het gebruik van standaard of MIECON producten.

Bewezen effectiviteit ecologisch en bouwkundig onderbouwde mitigatie

Het behalen van een juridische bewezen effectiviteit is een utopie en in de praktijk niet haalbaar (Hunink et al., 2022). MIECON streeft daarom naar een ecologische en in de praktijk bewezen effectiviteit. MIECON gebruikt alleen standaard mitigatieproducten van leveranciers waarvan bekend is dat ze ecologisch en bouwkundig functioneren en die door bevoegde gezagen worden beoordeeld als ‘bewezen effectief’. Ook alle standaard mitigatie producten van MIECON voldoen aan deze eisen.

Alle maatwerk en inovatieve producten van MIECON zijn voorzien van een ecologische en bouwkundige onderbouwing en aangepast of ontwikkeld op basis van bewezen effectieve maatregen, ecologie van soorten en veldervaring. Ook deze maatregelen zijn dus ‘bewezen effectief’ of ‘bewezen maar wel zeer aannemelijk effectief’.

Voor iedere uitdaging is een oplossing. MIECON zoekt daarom altijd naar de juiste balans tussen bouwkundige voorwaarden, ecologische functionaliteit voor de soorten en het uiterlijk van de voorzieningen. Vanwege de jarenlange ervaring heeft MIECON voor de meeste vraagstukken een oplossing. Ook kan MIECON nieuwe innovatieve mitigerende voorzieningen ontwikkelen, wanneer deze oplossing nog niet aanwezig is. Daarbij wordt altijd geluisterd naar de wensen van de klant. 

In Nederland worden veel standaard mitigatievoorzieningen toegepast, met name op- en inbouwkasten voor vleermuizen, huismus en gierzwaluw. De meeste op de markt beschikbare kasten zijn gemaakt van houtbeton of hout. MIECON heeft Vivara Pro als vaste leverancier voor deze standaard producten, maar ook de producten van bijvoorbeeld Schwegler, Faunus Nature Creations en Unitura kunnen door ons, indien gewenst, worden toegepast.

Verder levert MIECON de standaard voorzieningen vaak in combinatie met onze dienstverlening van het plaatsen en (in)bouwen van mitigerende voorzieningen.

MIECON is gespecialiseerd in het realiseren van maatwerk mitigerende maatregelen. Hierbij kunnen wij voor ieder bouwtechnisch en ecologische uitdaging een toepasbaar product ontwikkelen en (in)bouwen. Toch heeft MIECON een standaard lijn mitigatie producten ontwikkeld die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant en beschermde soorten. 

Alle producten die MIECON ontwikkelt zijn duurzaam, kunnen jarenlang mee en zijn onderhoudsarm. Daarnaast bieden de producten van MIECON oplossingen voor bouwtechnische uitdagingen, zoals het voorkomen van koudebruggen bij verduurzamingswerkzaamheden.

MIECON producten hebben grote voordelen ten opzichte van de standaard voorzieningen. Standaard voorzieningen hebben een beperkte levensduur. Houtbetonnen en houten voorzieningen gaan in de tijd rotten als ze weersbelast zijn en niet op de juiste bouwtechnische manier worden toegepast of niet van het juiste onderhoud worden voorzien. In tegenstelling tot standaard producten, worden MIECON producten van materialen die niet gaan rotten of voorzien van een buitenschil die materialen beschermd tegen weersbelasting. Hierdoor zijn MIECON producten zeer duurzaam en laag in onderhoud.

Bovendien kunnen MIECON producten voor elke beschermde soort en naar elke wens van een klant worden aangepast, terwijl het basisecologie van de voorziening overeind blijft. Hierdoor zijn onze producten altijd toepasbaar, in tegenstelling tot standaard producten.

Scroll naar boven