X
  • Geen producten in de lijst

Bouwkunde

Expertise

Bouwkunde

MIECON is de specialist in mitigerende maatregelen. Mitigatie is dan ook een specialistisch vakgebied binnen de ecologie en een eigen expertise, waarbij kennis van mitigerende maatregelen, bouwkunde, ecologie en wetgeving en beleid noodzakelijk is. Hierbij is geen vraagstuk of uitdaging te ingewikkeld of te groot!

Bouwkundige kennis bij mitigerende maatregelen

Bouwkundige kennis is een belangrijk onderdeel bij het realiseren van mitigatie om verschillende redenen:

  1. Habitatbehoud en -verbetering: Beschermde soorten hebben specifieke habitatbehoeften. Bij het ontwerpen en bouwen van voorzieningen en structuren die deze habitats nabootsen of verbeteren, zoals nestkasten voor vogels, holen voor zoogdieren of broeihopen voor reptielen, wordt bouwkundige kennis gebruikt.
  2. Veiligheid en duurzaamheid: Bij het ontwerpen en implementeren van maatregelen moeten veiligheids- en duurzaamheidsaspecten in overweging worden genomen. Bouwkundige kennis wordt gebruikt voor het waarborgen van de structurele integriteit en veiligheid van de gebouwde omgeving voor zowel mens als dier.
  3. Integratie mitigatie in infrastructuur: Mitigerende maatregelen moeten vaak worden geïntegreerd in of rondom bestaande infrastructuur, zoals wegen, gebouwen of waterwerken. Kennis over de bouwkundige uitvoering is essentieel om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief en met zo min mogelijk overlast worden gerealiseerd en geïmplementeerd zonder de functionaliteit van de bestaande infrastructuur te belemmeren.
  4. Wet- en regelgeving naleven: Het realiseren van mitigerende maatregelen vereist vaak naleving van bouwvoorschriften en milieuregelgeving. Ook is de uitvoering gebonden aan de Arbo-wetgeving. Kennis over de bouw zorgt ervoor dat alle bouwactiviteiten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde soorten en hun habitats.
Faunascherm

Ontmoediging

Insectenhotel

Faunatoren

MIECON ontwikkelt en produceert maatwerk mitigerende voorzieningen. Bij ontwikkeling van mitigatie zijn naast ecologen ook bouwkundigen betrokken, waardoor het beste van de twee werelden verenigd kan worden. Daarnaast heeft MIECON de kennis in huis voor het maken van bouwtekeningen en heeft MIECON vaste samenwerkingspartners voor constructieberekeningen, de productie van constructieonderdelen en uitvoeringsdisciplines in de bouw. Hierdoor kunnen alle mitigerende voorzieningen in eigen beheer ontworpen worden, worden geproduceerd en worden geplaatst en/of gebouwd.

In Nederland mogen bouwwerken geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. De voorschriften waaraan bouwwerken dienen te voldoen, heeft de overheid opgenomen in het bouwbesluit 2012. Vanaf 1 januari 2024 is het bouwbesluit 2012 vervangen door het besluit bouwwerken leefomgeving. Alle mitigatievoorzieningen en adviezen voldoen aan de laatste wet en regelgeving van het bouwbesluit. Wanneer hier vragen over zijn, kunnen deze altijd gesteld worden aan onze bouwkundige.

Het nemen van mitigerende maatregelen worden vaak gezien als last. Dit gevoel wordt vaak veroorzaakt, omdat het traject van mitigatie voor beschermde soorten tijdrovend is en de voorgestelde maatregelen niet altijd in de praktijk haalbaar zijn. MIECON kent als geen ander de klappen van de zweep met betrekking tot uitvoeringsplanningen en het arcenaal aan mitigerende voorzieningen dat gebruikt kan worden binnen de geplande ontwikkelingen. MIECON gaat daardoor graag in gesprek met uitvoerders aan om te bepalen welke planning en mitigerende maatregelen haalbaar zijn. Hierbij houd MIECON als geen ander rekening met de praktijk en voor ieder probleem, kent MIECON wel een praktische oplossing.

Scroll naar boven