X
  • Geen producten in de lijst

Torens- en tillen

Producten

Specialist in vleermuistorens, vogeltillen, uilengebouwen en faunatorens

MIECON is de specialist in het ontwerpen en bouwen torens en tillen als mitigatie voor beschermde soorten, waaronder vleermuistorens, vogeltillen uilengebouwen en faunatorens. Torens en tillen kunnen in alle vormen en groottes gemaakt worden en kunnen geschikt zijn voor een diversiteit aan soorten en functies. Ze worden gemaakt van duurzame materialen, zodat de torens en tillen (tientallen) jaren mee gaan. Bij de realisatie van een vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens is alleen de creativiteit en budget vaak een limiterende factor. Torens en tillen zijn te verkrijgen in alle soorten en maten. Deze mitigatiemethode wordt voornamelijk ingezet voor de soorten vleermuizen, uilen, huismus, gierzwaluw en huiszwaluw.

Wat is het verschil tussen torens en tillen?

Tussen torens en tillen zitten een groot verschil. Torens zijn losstaande gebouwen die speciaal worden gemaakt en ingericht voor beschermde soorten. De gebouwen zijn vrijstaand, hebben een fundering op (tijdelijk) of in (definitief) de grond en ze zijn minimaal 4 tot 6 m hoog, maar bij voorkeur hoger.

Tillen daarentegen zijn constructies op palen die worden verankerd in de grond. De grootte van de til is afhankelijk van de soort(en) waarvoor deze is bedoeld en het ontwerp van de til. Tillen zijn vaak kleiner dan torens, maar kunnen net zo groot of hoog zijn.

Geschikt maken bestaande gebouwen en objecten

Naast het plaatsen van nieuwe torens en tillen, is het ook mogelijk om bestaande objecten of gebouwen in te richten voor beschermde soorten. Hierbij kan gekeken worden naar bestaande faciliteitsgebouwen, liftopbouwen, torens, schoorstenen, bunkers, schuren, zolders etc. of gebouwdelen die behouden of gehandhaaft kunnen blijven. Het geschikt maken van bestaande gebouwen en objecten betreft altijd maatwerk.

Bewezen effectiviteit

MIECON is één van de aller eerste bedrijven in Nederland die grootschalig torens en tillen voor beschermde soorten zijn gaan ontwerpen en realiseren. De torens en tillen van MIECON staan daardoor door heel het land. De ontwerpen zijn de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en verbeterd. Waar mogelijk zijn de verschillende torens en tillen gemonitord en gecontroleerd op bezetting. Van de meeste torens en tillen is inmiddels bekend dat ze bezet zijn. Zie hiervoor ook onze actuele (nieuws)berichten of de kerkuilentil in Purmerend die in samenwerking met Vivara Pro is geplaatst.

Tijdelijke torens en tillen worden vaak ingezet als het niet mogelijk is om tijdelijke kasten te realiseren in de omgeving, als de mitigatie tussentijds moet worden verplaatst van locatie of als er grote en belangrijke verblijfplaatsen worden aangetast. Tijdelijke torens en tillen betreffen daarom vaak ontwerpen die demontabel zijn en niet zijn verankerd in de grond. Ook kan het zijn dat tillen bijvoorbeeld op houten palen worden geplaatst in plaats van stalen palen en dat torens en tillen van materialen kunnen worden gemaakt van materialen die minder lang (enkele jaren) mee gaan. Ook heeft MIECON ontwerpen en oplossingen die kunnen worden hergebruikt.

Definitieve torens en tillen zijn torens en tillen die jarenlang moeten kunnen blijven staan. Ze worden speciaal ingericht voor de beschermde soorten waarvoor de toren of til wordt ingezet. Daarnaast is het mogelijk om torens en tillen geschikt te maken voor verschillende soorten en soortgroepen. Wel behoeven de torens en tillen regulier onderhoud, net zoals ieder ander gebouw of object. 

Definitieve torens en tillen worden voorzien van een fundering of verankering in de grond. Daarnaast worden ze gemaakt van materialen die jarenlang mee moeten kunnen gaan.

MIECON heeft verschillende standaard modellen voor vleermuistorens, vleermuistillen, uilengebouwen, uilentillen, huismustillen, gierzwaluwtillen en faunatorens. Deze torens en tillen zijn in de praktijk bewezen effectieve modellen en volledig constructief doorberekend. De modellen kunnen waar nodig op de details worden aangepast in het ontwerp en inrichting.

Naast onze standaard modellen, is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf een toren of til te ontwerpen. Ook is het mogelijk om bestaande objecten of gebouwonderdelen in te richten. Het nieuwe ontwerp wordt dan onderdeel worden van de renovatie- of nieuwbouwplannen en opgaan in de omgeving. MIECON beschikt over de bouwkundige kennis om geheel nieuwe ontwerpen te maken. Ook beschikt MIECON over de mogelijkheden nieuwe ontwerptekeningen en bouwtekeningen te maken. Hierbij kan uiteraard ook de samenwerking worden aangegaan met een betrokken architect. 

Nieuwe ontwerpen moeten voorafgaand aan realisatie wel allemaal constructief worden doorberekend.

Scroll naar boven