X
  • Geen producten in de lijst

Nieuwsbericht: Validatie e-DNA onderzoek naar vleermuizen gestart

Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 24 juni 2024
LinkedIn publicatie

Validatie e-DNA onderzoek naar vleermuizen gestart!

We zijn gestart! Afgelopen week hebben wij in opdracht van Datura Molecular Solutions het eerste veldwerk uitgevoerd voor het valideren van de e-DNA onderzoeksmethode, waarmee vleermuizen in de spouw kunnen worden opgespoord. Hiermee hopen we een oplossing te vinden voor de problematiek rondom het isoleren van spouwmuren en de verduurzaming van woningen.

Waar bestaat het onderzoek uit?

  • Swapmonsters van de gevel
  • Luchtmonsters uit de spouw
  • Stofmonsters uit de spouw
  • Poepmonsters van verzamelde keutels
  • Inspectie van woningen

De resultaten worden vergeleken met onderzoek conform vleermuisprotocol. En zoals vaak bij een inspectie vinden wij veel vleermuissporen en zelfs een dier, ditmaal een gewone dwergvleermuis in de spouw.

Achtergrondinformatie onderzoek

Vanwege de klimaatdoelstellingen en de verhoogde prijzen voor het verwarmen van huizen is er momenteel een grote vraag naar het isoleren van woonhuizen. Een relatief snelle en goedkope manier van isoleren betreft het naïsoleren van een luchtspouw. In deze vrije spouwmuren leven wettelijk beschermde vleermuizen. Voordat er geïsoleerd mag worden, dient er daarom eerst onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in de te isoleren ruimte. Dit onderzoek is tijdrovend en relatief duur, zeker voor particulieren. Hierdoor is het voor particulieren niet gemakkelijk om hun spouwmuren te isoleren.

Om de verduurzaming toch mogelijk te maken, worden er diverse initiatieven ondernomen. Een onderdeel hiervan is het versimpelen, verkorten en goedkoper maken van de onderzoeksplicht. DNA onderzoek naar vleermuizen in de spouw is een innovatieve onderzoeksmethode met veel potentie. Dit onderzoek heeft daarom als doel om de DNA opsporingsmethodes naar vleermuizen te valideren en verder te ontwikkelen. 

Meer informatie over de problematiek of andere initiatieven omtrent het isoleren van woningen, ga dan naar:

Samenwerking

Dit onderzoek is in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij Datura Molecular Solutions en betreft een samenwerking met o.a. Peter Twisk, MIECON B.V., Regelink Ecologie & Landschap en Unitura. Het is een landelijk breed onderzoek met een groot draagvlak, waarbij gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van diverse partijen.

Scroll naar boven