X
  • Geen producten in de lijst

Ontmoedigen gebouwen

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Ontmoedigen gebouwen voor beschermde soorten

MIECON ontmoedigt alle gebouwen voor beschermde soorten voorafgaand aan het uitvoeren van een ruimtelijke ingreep. Hierbij is geen gebouw te hoog, te groot of te moeilijk gelegen. De ontmoediging kan alleen worden uitgevoerd na verlening van een vergunning Omgevingswet (voorheen ontheffing Wet natuurbescherming), conform een daarvoor geldende gedragscode of in het kader van de zorgplicht. Daarbij ontmoedigd MIECON alleen gehel gebouwen ter voorkomen van verplaatsing en vestiging van beschermde soorten binnen een ontwikkelingsgebied.

Voor een offerte voor het ontmoedigen van gebouwen, kunt u direct contact met ons opnemen.

Bescherming door ontmoediging van gebouwen

Het ontmoedigen van gebouwen, ook wel ongeschikt of natuurvrij maken genoemd, lijkt in eerste instantie een vreemde activiteit voor een bedrijf dat zich bezig houdt met de bescherming van flora en fauna. Toch betreft het ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten een groot deel van ons werk. Wanneer dieren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer (vaak renovatie, verduurzaming of sloop) aanwezig zijn in de bebouwing, is er namelijk een grote kans op het verwonden of doden van dieren. Het ontmoedigen van gebouwen voorkomt dit en wordt daarom vaak voorgeschreven in een ontheffing Wet natuurbescherming.

Werkwijze ontmoedigen gebouwen voor beschermde soorten

De MIECON ontmoedigingsmethode is tegenwoordig DE standaard methode voor het ontmoedigen van gebouwen. Tijdens de ontmoediging worden alle openingen gecontroleerd op de aanwezigheid van sporen of individuen van beschermde soorten. Vervolgens worden de openingen dichtgezet met de verwijderbare materialen lange borstels, vleermuisborstels en exclusion flaps. Hierbij wordt op basis van bouwkenmerken, expert judgement en voorschriften uit de ontheffing Wet natuurbescherming bepaald hoeveel uitvliegopeningen noodzakelijk zijn. Tijdens de ontmoedigingswerkzaamheden worden geen expanderende middelen gebruikt. Ook wordt er zorggedragen dat er geen complete geveldelen worden afgesloten zonder de mogelijkheid voor dieren om het gebouw te kunnen verlaten. Het ontmoedigen vindt altijd plaats met groot materieel. Het ontmoedigen vanaf steigers wordt alleen bij uitzondering uitgevoerd.

Tijdens de ontmoediging wordt gebruik gemaakt van de MIECON exclusion flap. Deze voorziening zorgt ervoor dat vleermuizen wel een gebouw kunnen verlaten, maar niet kunnen terugkeren. Hoe de exclusion flap werkt en waarom deze door MIECON is ontwikkeld, wordt uitgelegd in het onderstaande filmpje. De voorziening is in de praktijk effectief bewezen en wordt tegenwoordig grootschalig toegepast in heel Nederland. De MIECON exclusion flap wordt tevens los verkocht via Vivara Pro onder de naam VL EF 01 Exclusion Flap.

Naast de exclusion flaps heeft MIECON ook speciale vleermuisborstels ontwikkeld. Vleermuisborstels betreffen kleine spouwborstels die passen in kleine ruimtes zoals open stootvoegen en krappe ruimtes onder gevelpannen. Het gebruik van de vleermuisborstels wordt door MIECON geprefereerd ten opzichte van andere materialen, zoals schuimrubber, omdat de borstels weersbestendig zijn, stevig vast gezet kunnen worden en niet verwijderd worden door andere soorten (bijvoorbeeld vogels).

Vleermuisborstels zijn alleen op aanvraag via MIECON beschikbaar.

Scroll naar boven