X
  • Geen producten in de lijst

Inrichting leefgebieden

Inrichting leefgebieden voor beschermde soorten, BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving

Diensten

Inrichting leefgebied voor beschermde soorten

De inrichting van leefgebieden is net zo belangrijk als het aanbieden van vaste rust-, verblijf- en nestplaatsen van dieren. Alleen wanneer geschikt leefomgeving aanwezig is, zullen verblijfplaatsen door dieren in gebruik worden genomen. Mitigatie bestaat daarom niet alleen uit het realiseren van verblijfplaatsen en voorkomen van verwonding en doding van dieren, maar betreft ook het inrichten van geschikt leefgebied voor beschermde soorten. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit het creëren van meer groen in de stad tot het realiseren van nieuwe groene watergangen, poelen, fauna- en ecotunnels en corridors.

Inrichting van leefgebied is sterk afhankelijk van de locatie, de soort en de mogelijkheden op de locatie en kan zo klein en groot worden gemaakt als dat de wensen en doelen zijn binnen een ontwikkeling. Het inrichten van leefgebied betreft daarom altijd maatwerk. Voorbeelden zijn:

  • Het plaatsen van insectenhotels en aanleggen van bloemenweides;
  • De realisatie van een mussenhaag;
  • Het aanleggen van een poel voor amfibieën;
  • Het aanleggen van overwinteringshabitat voor amfibieën en reptielen;
  • Het aanleggen van fauna- en ecotunnels;
  • Het aanleggen van corridors voor grondgebonden zoogdieren;
  • Het aanleggen van broeihopen voor slangen;
  • etc.

De mogelijkheden voor de inrichting van leefgebieden zijn eindeloos en alleen gelimiteerd door de verbeelding. MIECON kan in alle wensen voorzien. Voor alle opties en mogelijkheden binnen uw project, kunt u het beste contact opnemen met ons. Wij bekijken graag de mogelijkheden!

Scroll naar boven