X
  • Geen producten in de lijst

Torens en tillen

Torens en tillen als mitigatie voor beschermde soorten, visuele inspectie en sporenonderzoek naar beschermde soorten.

Diensten

Torens en tillen als mitigatie voor beschermde soorten

MIECON is de specialist in het ontwerpen en bouwen torens en tillen als mitigatie voor beschermde soorten, waaronder vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens. Torens en tillen kunnen in alle vormen en groottes gemaakt worden en kunnen geschikt zijn voor een diversiteit aan soorten en functies. Ze worden gemaakt van duurzame materialen, zodat de torens en tillen (tientallen) jaren mee gaan. Bij de realisatie van een vleermuistorens, vogeltillen en faunatorens is alleen de creativiteit en budget vaak een limiterende factor.

Voor infomatie over de mogelijkheden van een vleermuistoren, vogeltil of faunatoren kunt u direct contact met ons opnemen.

Designs en ontwerpen torens en tillen

Het ontwerp van een toren of til is geheel afhankelijk van de soorten waarvoor de toren of til bedoeld is en de wensen van de opdrachtgever. MIECON werkt met een aantal standaard ontwerpen die gemakkelijk aan te passen zijn aan de wensen van een opdrachtgever. Daarnaast is het altijd nog mogelijk om geheel nieuwe ontwerpen te maken die uniek zijn voor jou als opdrachtgever. Ook is het mogelijk om restanten van gebouwen of opslagruimtes, zoals torens, kelders en ondergrondse containers, om te bouwen naar vleermuis- en faunavoorzieningen.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een geheel eigen ontwerp tot stand te brengen. Hierbij zijn overleggen met opdrachtgevers en architecten gewenst.

Tijdens de ontwerpfase kan gekozen worden voor een ontwerp wat opgaat in zijn omgeving of voor een opvallend zichtbaar ontwerp. Verder kan vaak door middel van een slim ontwerp een vleermuis- of faunatoren geschikt worden gemaakt voor een diversiteit aan soorten en functies zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Op basis van de ecologische kennis ontwerpt MIECON de torens en tillen voor zo veel mogelijke soorten.

Nadat het ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever worden de voorbereidingen gestart. De onderdelen die bij ons in de werkplaats op voorhand gemaakt kunnen worden, worden direct gemaakt. Kleine torens of tillen kunnen binnen één of enkele dagen geplaatst worden. Het plaatsen van grotere torens kan enkele weken of maanden in beslag nemen. Wanneer de benodigde (bouw)vergunningen binnen zijn, wordt op de gewenste locatie van de toren een professionele bouwplaats ingericht waar de toren of til geplaatst wordt en gereed komt voor gebruik. 

Soms wordt er na de plaatsing van een toren of til monitoring voorgeschreven of willen opdrachtgevers of omwonende graag weten of de toren of til in gebruik is genomen door beschermde soorten. MIECON zorgt daarom altijd voor inspectiemogelijkheden van de toren of til. Indien gewenst kan de monitoring periodiek worden uitgevoerd door MIECON.

Ook wanneer monitoring niet is voorgeschreven, controleert MIECON torens- en tillen op bezetting door beschermde soorten. Deze informatie wordt gebruikt voor onderzoek, inovatie en productontwikkeling.

Scroll naar boven