X
  • Geen producten in de lijst

Vissen

Expertise

Ecologie en wetgeving vissen

MIECON heeft ecologische deskundigheid over de ecologie en mitigatie van vissen. Wij bieden daarom verschillende diensten en producten aan die invulling geven aan de ecologie van en mitigatie voor vissen.

In Nederland zijn slechts een beperkt aantal vissen beschermd onder de Omgevingswet. Over het algemeen betreffen het soorten van de grote rivieren waarvan de aantallen achteruit gaan of die zeer kritisch zijn op de waterkwaliteit in natuurlijke beken. Voor meer inhoudelijke kennis over de ecologie van de soorten, waaronder het voorkomen, de leefwijze en habitat van amfibieën in Nederland, verwijzen wij naar Stichting RAVON.

Mitigatie van vissen

Mitigatie van vissen is mogelijk, maar betreft een ingewikkelde procedure. Als eerste wordt daarom vaak ingezet op werkmethodes waarbij de oorspronkelijke waterhoudende lichamen, of een groot deel daarvan, behouden kunnen blijven. Hierbij is het tijdens de realisatie van de ontwikkelingen noodzakelijk om de oorspronkelijke waterhoudende lichamen te beschermen. MIECON kan ondersteunen en helpen opstellen van werkmethodes waarbij behoud van de oorspronkelijke waterhoudende lichamen wordt gerealiseerd. Daarbij kan MIECON een gepaste bescherming van de oorspronkelijke waterhoudende lichamen realiseren.

Mocht behoudt van de oorspronkelijke waterhoudende lichamen toch geen mogelijkheid zijn, dan heeft MIECON alle kennis in huis om dergelijke mitigerende maatregelen voor planten uit te voeren. Vaak bestaat dit uit het wegvangen en het actief verjagen met behulp van een bellenscherm voorafgaand aan de ontwikkelingen en de aanleg, onderhoud of aanpassing van nieuwe waterlichamen. Hierbij is voor verplaatsing en migratie een connectie met het leefgebied van de desbetreffende vissoort belangrijk. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk.

Scroll naar boven