X
  • Geen producten in de lijst

Reptielen

Ecologie en mitigatie van reptielen

Expertise

Ecologie en wetgeving reptielen

MIECON heeft ecologische deskundigheid over de ecologie en mitigatie van reptielen. Wij bieden daarom verschillende diensten en producten aan die invulling geven aan de ecologie van en mitigatie voor reptielen.

In Nederland zijn alle amfibieën beschermd onder de Omgevingswet. Alleen provincie Limburg kent in specifieke perioden een vrijstelling voor hazelworm en levenbarende hagedis. Alle andere soorten zijn beschermd onder de habitatrichtlijn of zijn nationaal beschermd, waardoor aantasting van voortplantingsplaatsen en leefgebied vergunningsplichtig is. Voor meer inhoudelijke kennis over de ecologie van de soorten, waaronder het voorkomen, de leefwijze en habitat van amfibieën in Nederland, verwijzen wij naar Stichting RAVON.

Ecologie en wetgeving reptielen

Om te voorkomen dat dieren en/of het leefgebied van amfibieën bij ontwikkelingen geschaad worden, kunnen voorzorgs- en mitigerende maatregelen worden getroffen. Zo kan het plaatsen van een amfibieën- en reptielenscherm verplaatsing naar het ontwikkelingsgebied voorkomen, kunnen dieren worden weggevangen, waterlichamen worden drooggelegd en kan alternatief leefgebied worden ingericht. De exacte invulling van deze werkzaamheden is project afhankelijk. MIECON is gespecialiseerd in het uitvoeren van deze werkzaamheden en is u graag van dienst.

Scroll naar boven