X
  • Geen producten in de lijst

Wegvangen van dieren

Faunaschermen zetten in eigen beheer

Diensten

Wegvangen van dieren als mitigerende maatregel

Het wegvangen van dieren is een mitigerende maatregel dat het doden of verwonden van dieren voorkomt. De werkzaamheden worden voorgeschreven in een vergunning of betreft een invulling van de zorgplicht. Het wegvangen van dieren wordt uitgevoerd voordat de werkzaamheden starten en de ruimtelijke ingreep gerealiseerd wordt. Het zorgt er namelijk voor dat dieren tijdens de uitvoering van werkzaamheden niet aanwezig zijn binnen een ontwikkelingsgebied. De vangmethode is afhankelijk van de diersoort die moet worden weggevangen. Voorbeelden van vangmethodes zijn emmers langs een amfibieën- en reptielenscherm, het scheppen met schep- en visnetten in afgesloten waterpartijen en het vangen van dieren met vangkooien.

Voor meer informatie over of een offerte voor het wegvangen van dieren bij u project, kunt u contact opnemen met ons.

Beschermde soorten die worden weggevangen

De meeste dieren die worden weggevangen betreffen amfibieën, reptielen en vissen. Vergunningen voor het wegvangen van vleermuizen, vogels en grotere zoogdieren worden maar heel zelden afgegeven en betreft altijd maatwerk.

Scroll naar boven