X
  • Geen producten in de lijst

BREEAM

Inrichting leefgebieden voor beschermde soorten, BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving

Diensten

BREEAM-certificering

BREEAM staat voor Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method en is de certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Deze certificering is sinds 2009 wereldwijd de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid en wordt dus vaan gebruikt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen om een bedrijf te verduurzamen.

Binnen BREEAM-NL bestaan 4 keurmerken:

  1. BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie: een keermerk nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten
  2. BREEAM_NL In-Use; een keurmerk voor bestaande gebouwen;
  3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling; beoordeeld de duurzaamheidsprestatie van gebiedsontwikkeling;
  4. BREEAM-NL Sloop en demontage; beoordeelt hoe duurzaam sloopwerkzaamheden zijn van een betreffend gebouw.

Binnen deze keurmerken wordt door middel van maximaal 5 sterren een score behaald. Deze sterren worden behaald door middel van het uitvoeren van diverse maatregelen. Op het gebied van biodiversiteit kunnen een groot aantal punten worden gescoord door bijvoobeeld de aanleg van groenvoorzieningen of het ophangen van voorzieningen voor beschermde soorten. Voor meer informatie over de certificering, verwijzen wij u door naar BREEAM-NL

Voorzieningen voor een duurzaam gebouwde omgeving

Alle voorzieningen die MIECON maakt, kunnen voldoen aan de ecologische en duurzaamheidsaspecten van de BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Voorbeelden van voorzieningen die kunnen voldoen aan de  BREEAM certificering zijn insectenhotels, vleermuiskasten en vogelkasten. Over de mogelijkheden gaat MIECON graag in overleg met opdrachtgevers en architecten. MIECON stelt geen BREEAM rapportages op, maar voorziet adviseurs van informatie en mogelijkheden voor de rapportages.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

BREEAM-certificering is 'bovenwettelijk'

De duurzaamheidsdoelstellingen van BREEAM stijgen uit boven het wettelijk minimum. BREEAM-NL certificering is daarom ‘bovenwettelijk’ en is op vrijwillige keuze van de opdrachtgever. 

Scroll naar boven