X
  • Geen producten in de lijst

Lok- en geluidsinstallaties plaatsen

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Lok- en geluidsinstallaties plaatsen

Het plaatsen van lok- en geluidsinstallaties voor beschermde soorten vergroot de kans dat nieuwe mitigerende maatregelen in gebruik worden genomen. Bij de realisatie van voorzieningen voor beschermde soorten kan het daarom gewenst of voorgeschreven zijn dat dieren worden gelokt met geur of geluid. Ook kan de inzet van lok- en geurinstallaties gewenst zijn bij het doen van onderzoek naar aanwezigheid van beschermde soorten.

Gierzwaluwtil met lok- en geluidsinstallatie

Mogelijkheden beschermde soorten

De meest gebruikte lok- en geluidsinstallaties zijn o.a. huiszwaluw, gierzwaluw en vleermuizen. Echter, ook voor andere soorten kunnen lok- en geluidsinstallaties worden ingezet. Een groot deel van de lok- en geluidsinstallaties maakt MIECON op bestelling, maar er kan ook gebruik gemaakt van bestaande systemen (bijvoorbeeld BatLure). Daarnaast kunnen dieren worden gelokt door het plaatsen van geursporen. 

Mogelijkheden lok- en geluidsinstallaties

MIECON heeft kennis van het gebruik van lok- en geluidsinstallaties en plaatst deze in eigen beheer bij nieuwe en bestaande voorzieningen of onderzoeksopstellingen. Het type en grootte van de installatie is afhankelijk van de mogelijkheden bij de projectlocatie en de wensen van de opdrachtgever. Bij voorkeur worden lok- en geluidsinstallaties op het bestaande stroomnetwerk aangesloten, maar ook zelfvoorzienende (bijvoorbeeld zonnepalen) of aansluitingen op losstaande energiebron (bijvoorbeeld een batterij of aggregaat) zijn mogelijk. Het plaatsen van lok- en geluidsinstallaties betreft daarom altijd maatwerk.

Voor meer informatie of een offerte voor het plaatsen van lok- en geluidsinstallaties, kunt u contact opnemen met ons.

Scroll naar boven