X
  • Geen producten in de lijst

Onderzoek, innovatie en productontwikkeling

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie

Naast alle commerciële werkzaamheden draagt MIECON door middel van onderzoek, innovatie en productontwikkeling bij op het gebied van mitigatie en willen wij oplossingen bieden voor ecologische vraagstukken en uitdagingen bij de toepassing van mitigerende maatregelen. Aangezien MIECON veel gesprekken voert met ecologisch deskundigen, beleidsmakers, uitvoerende partijen en wij door de diversiteit aan mitigatiewerkzaamheden veel kennis hebben opgedaan binnen het vakgebied, weet MIECON waar de grote ecologische vraagstukken inhoudelijk over gaan en waar de grote uitdagingen zitten bij de uitvoering. 

Daarbij hoopt MIECON door het uitdragen van kennis, het uitvoeren van eigen onderzoek en het bijdragen aan onderzoeken van bekende onderzoeksinstituten bij te dragen aan de kennis over beschermde soorten in Nederland en het ontwikkelen van effectieve manieren voor de bescherming van soorten. Voor inhoudelijke vragen en kennis over ecologische vraagstukken, ecologische werkzaamheden, mogelijkheden in samenwerkingen en uitvoerbaarheid van onderzoeken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Publicaties onderzoek mitigatie

MIECON geeft regelmatig interviews naar aanleiding van grote ecologische vraagstukken en projecten waar wij bij betrokken zijn. Ook wil MIECON de aankomende periode meer publiceren over de kennis die we bezitten. Nieuwe interviews en publicaties worden weergegeven op onze site. Bent u geïnteresseerd een in een samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek en innovatie met behulp van studenten

De aankomende periode heeft MIECON meerdere onderzoeken lopen met studenten van de HAS green academy. Hierbij wordt ingezet op onderzoek naar de werking van mitigerende maatregelen. Het betreffen allen nog lopende onderzoeken. Onderzoeksresultaten worden op onze website gepubliceerd wanneer bekend.

Scroll naar boven