X
  • Geen producten in de lijst

Ecologische begeleiding

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Ecologische begeleiding

MIECON kan de ecologische begeleiding verzorgen tijdens de uitvoeringsperiode van ruimtelijke ontwikkelingen en na de verlening van een vergunning Omgevingswet (voorheen ontheffing Wet natuurbescherming). Vanwege de bouwkundige kennis die MIECON naast de ecologische kennis bezit, slaat onze werkwijze de brug tussen aannemer en ecoloog. De ecologische begeleiding bieden wij vaak aan in combinatie met de ontmoedigingswerkzaamheden. Voor een offerte voor de ecologische begeleiding bij uw project, kunt u direct contact met ons opnemen.

Ecologische deskundigheid

Ieder gevoegd gezag heeft een eigen definitie voor ecologisch deskundige. De meest gangbare definitie is de definitie van ecologisch deskundige van RVO. Vanwege de diversiteit aan kennis en ervaring voldoet MIECON in bijna alle gevallen aan de definitie van ecologisch deskundige en mogen wij vrijwel ieder project ecologisch begeleiden.

Werkzaamheden ecologische begeleiding

De ecologische begeleiding is altijd project specifiek (maatwerk) en afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Ook wordt niet ieder onderdeel standaard verplicht gesteld in de vergunning. De exacte invulling van de ecologische begeleiding wordt daarom altijd bepaald op basis van de vergunning en in overleg met de opdrachtgever. De ecologische begeleiding die wij aanbieden bestaat doorgaans uit een aantal vaste onderdelen:

  • Start melding werkzaamheden;
  • Opstellen en bijhouden van een ecologisch logboek;
  • Opstellen ecologisch werkprotocol;
  • Controle oplevering werkzaamheden (veldbezoek);
  • Aansturing en communicatie ecologische controles (vrijgaven);
  • Diverse contactmomenten en veldbezoeken om de status van de werkzaamheden door te nemen op locatie.

De ecologische controle is geen standaard onderdeel van onze ecologische begeleiding, omdat wij vaak zelf de ontmoedigingswerkzaamheden uitvoeren (voorkomen van belangenverstrengeling). Voor dit onderdeel schakelen wij altijd een derde partij in.

Scroll naar boven