X
  • Geen producten in de lijst

Ontmoedigen bomen

Onze diensten vormen de schakel tussen bouwkunde en ecologie. BREEAM certificering voor een duurzaam gebouwde omgeving. Mitigatieadviezen en -plannen bij ruimtelijke ingrepen. Onderzoek, innovatie en productontwikkeling mitigatie, ontmoedigen van gebouwen voor beschermde soorten

Diensten

Ontmoedigen bomen voor beschermde soorten

Het ontmoedigen van bomen voor beschermde soorten (met name vleermuizen) is veel minder voorkomend dan het ontmoedigen van gebouwen, maar wordt zeker toegepast en uitgevoerd. Er zijn maar weinig ontmoedigingsbedrijven in Nederland die de expertise hebben om bomen te ontmoedigen en MIECON is daar één van. MIECON gebruikt bij het ontmoedigen van bomen dezelfde basismethode als bij het ontmoedigen van gebouwen, maar heeft deze aangepast waardoor deze ook toepasbaar is voor bomen. In verband met eventuele beschadigingen aan de boom wordt bij toepassing van de methode wel onderscheid gemaakt tussen een te kappen boom (definitief verval van verblijfplaatsen) en een te behouden boom (tijdelijk verval van verblijfplaatsen). Ook is de bereikbaarheid van de bomen van invloed op de snelheid waarmee de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Het ontmoedigen van bomen betreft altijd maatwerk. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Scroll naar boven